Onverhoopt niet tevreden? Ook dat hoor ik graag!

Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend worden. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging zodra de klacht volgens de interne klachtenregeling in behandeling is genomen. Binnen de daarvoor geldende termijn ontvang je vervolgens een schriftelijke reactie op je klacht. Ben je niet akkoord en mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je de klacht kenbaar maken bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Finance@PMunnecom is hierbij aangesloten en conformeert zich aan de werkwijze en het bindend advies. Meer informatie hierover kun je lezen op: http://www.kifid.nl/consumenten