Financiële Planning
Maak je dromen werkelijkheid

Kinderen, een huis kopen, eerder stoppen met werken, leuke dingen doen na je pensioen. Het zijn allemaal mooie (toekomst) plannen. Maar heb je er al eens over nagedacht hoe je dit allemaal gaat betalen? Wat kun je nu al regelen om over een tijdje die dromen te kunnen realiseren?

Dat is financiële planning

Het draait om de vraag welke uitgaven je nu en in de toekomst wilt kunnen doen. Je creëert overzicht door te bepalen wat je nodig hebt om je wensen en ambities te realiseren.

Je brengt inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Je persoonlijke omstandigheden weeg je hierin mee: ben je getrouwd, verwacht je op termijn misschien een erfenis, welke rechten bouw je op binnen de sociale zekerheid?

Iedere schets van een financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet je precies waar mogelijke risico’s zitten, wat je al goed hebt geregeld en wat je nog kunt verbeteren. Je schept een helder totaalbeeld van je financiële wensen en mogelijkheden en zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.